دفتر ترجمه رسمی ۹۸ رشت

۳۷.۲۸۴۳۳۱۲, ۴۹.۵۷۹۴۴۹۴

آدرس
رشت، بلوار معلم-روبروی استانداری- پشت بانک ملی-ده متری پنجم طالقانی، ساختمان پرشین، طبقه ۳، واحد ۹

استان و شهر

شماره پروانه
۹۸

زبان

موقعیت در شهر

مترجم مسئول
حسین اسلامی

آموزشگاه های منتخب