دفتر ترجمه رسمی ۶۰۶ رشت

۳۷.۲۸۵۴۹۳۱۰۹۵۸۳, ۴۹.۵۸۳۲۳۹۸۹۰۵۴۲

آدرس
گیلان،رشت،سعدی، بلوار معلم، نرسیده به استانداری، ساختمان درفک، طبقه اول

استان و شهر

شماره پروانه
۶۰۶

زبان

موقعیت در شهر

مترجم مسئول
امیر مهدوی زفرقندی

آموزشگاه های منتخب