دفتر ترجمه رسمی ۲۸۶ شیراز

۲۹.۶۲۶۹۲۲۵, ۵۲.۵۱۸۰۷۵۴

آدرس
خیابان ملاصدرا،روبه روی بانک ملت

استان و شهر

شماره پروانه
۲۸۶

زبان

موقعیت در شهر

مترجم مسئول
عبدالصاحب نوری صادقی

آموزشگاه های منتخب