دفتر ترجمه رسمی ۹۰۵ شیراز

۲۹.۶۲۴۷۱۶۵, ۵۲.۵۲۴۹۴۶۳

آدرس
شیراز،خیابان زند،نبش هفت تیر (بیست متری سینما سعدی)،طبقه فوقانی بانک ملت،طبقه اول

استان و شهر

شماره پروانه
۹۰۵

زبان

موقعیت در شهر

مترجم مسئول
سیدمسیح ذکاوت

آموزشگاه های منتخب