دفتر ترجمه رسمی ۸۵۰ شیراز

۲۹.۶۱۱۳۷۶۷, ۵۲.۵۵۳۵۹۲۶

آدرس
شیراز خیابان زند،هتل پارس،ساختمان پزشکی ۴۹۰طبقه اول،واحد۵

استان و شهر

شماره پروانه
۸۵۰

زبان

موقعیت در شهر

مترجم مسئول
حجت اله برومندی

آموزشگاه های منتخب