دفتر ترجمه رسمی ۱۸۹ شیراز

۲۹.۶۹۳۲۳۰۷, ۵۲.۴۶۹۸۶۴۹

آدرس
شیراز،پل معالی آباد،ابتدای تاچارا،ساختمان تاچ،طبقه ۲،واحد ۳

استان و شهر

شماره پروانه
۱۸۹

زبان

موقعیت در شهر

مترجم مسئول
بهروز وثوقی

آموزشگاه های منتخب