دفتر ترجمه رسمی ۹۶۲ شیراز

۲۹.۶۱۹۹۱۶۸۵۹۶۳۲, ۵۲.۵۲۸۵۲۴۱۸۰۵۵۵

آدرس
شیراز،چهاراه پارامونت،ابتدای خیابان مشیر فاطمی،نبش کوچه ۱۱

استان و شهر

شماره پروانه
۹۶۲

زبان

موقعیت در شهر

مترجم مسئول
مصطفی صادقی کهمینی

آموزشگاه های منتخب