موسسه همای دانش ايرانيان

مکان

۳۵.۷۵۹۹۶۹۵۱۳۹۸, ۵۱.۴۱۵۰۸۵۵۲۸۷۰۵

آدرس
جردن-بالاترازظفر-كوچه بابك مركزی –پلاک ۵ طبقه ۲ واحد ۵
صاحب امتیاز
مرتضی خسرونيا

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا

رویداد‌های منتخب