موسسه نادين كاوش كوشيار

مکان

۳۶.۳۲۴۶۱۷۲, ۵۹.۵۶۰۵۰۰۴

آدرس
مشهد، بلوار فردوسی،نرسيده به فلكه فردوسی-روبروی آپارتمان مرتفع-نبش فردوسی ۲ -ساختمان ونوس –ط ۴ - واحد ۴۰۳
صاحب امتیاز
سيد مهدی علوی زاده

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا
ایمیل
info@applyeu.com

رویداد‌های منتخب