موسسه مديريت كيان انديشه

مکان

۳۵.۷۵۸۵۳۴, ۵۱.۴۴۳۰۱۱۹

آدرس
خ ميرداماد غرب ميدان مادر پلاک ۹۴ ساختمان آرش طبقه ۳ واحد ۸
صاحب امتیاز
مسعود جزايری

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا
ایمیل
kianacademy@yahoo.com

آموزشگاه های منتخب