موسسه مشاورين ياران كاوشگر

مکان

۳۵.۷۵۹۸۴۳۵۶۷۳۸, ۵۱.۴۰۹۸۴۴۳۶۳۰۰۳

آدرس
خيابان وليعصر، بالاتراز ميدان ونك نبش كوچه نگار برج نگار، طبقه ۸ واحد ۶
صاحب امتیاز
مهديس مسگرا

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا
ایمیل
mahdis@mycenterprises.com

رویداد‌های منتخب