موسسه گوهر انديشان قلم

مکان

۳۸.۰۴۱۹۹۳, ۴۶.۳۹۱۳۰۵۴

آدرس
تبريز-وليعصر- خ فروغی –خ قطران –اول كوچه اداره برق موسسه گوهرانديشان قلم پلاک ۱.۲
صاحب امتیاز
رضا حضرتی للكلو

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا
ایمیل
Rezahazrati1354@gmail.com

رویداد‌های منتخب