موسسه گذرگاه علم وانديشه

مکان

۳۵.۷۵۸۹۸۰۵۰۱۶۷۱, ۵۱.۴۳۹۶۴۱۱۹۷۹۵۱

آدرس
خ مير داماد بين خ استادانوار و حصاری ساختمان ۱۳۸ ط ۴ واحد ۲۲
صاحب امتیاز
كمال عقيق

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا
ایمیل
kaghigh@yahoo.com

آموزشگاه های منتخب