موسسه فرهنگی هنری كوثر فردای سپاهان

مکان

۳۲.۶۴۵۲۷۸۴۳۱۰۳۶, ۵۱.۶۴۹۰۸۲۱۳۱۹۰۸

آدرس
اصفهان خ مطهری غربی حدفاصل پل فلزی و پل شيری پلاک ۱۴۸
صاحب امتیاز
محسن عليجانيان

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا
ایمیل
info@kowsarinstitute.com

رویداد‌های منتخب