موسسه فرهنگی هنری ايرسافام

مکان

۳۵.۷۸۵۸۴۶۷۸۹۰۷۴, ۵۱.۴۴۰۸۱۶۵۷۱۷۳۵

آدرس
خ شريعتی-بالاترازپل صدر- خ ميرزاپور –خ قلندری شمالی –بن بست ساناز پلاک ۳
صاحب امتیاز
سيدمحمد شريف موسوی پور

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا

آموزشگاه های منتخب