موسسه سفير صلح و فناوری

مکان

۳۵.۷۷۷۹۱۹۶۳۹۰۹۶, ۵۱.۴۶۶۰۷۶۳۰۴۲۲۲

آدرس
خ پاسداران – خ بهسان نهم – پلاک ۴ واحد ۶
صاحب امتیاز
ملكه شهدخت ستوده نيا

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا

آموزشگاه های منتخب