موسسه سامانه ساز نام آوران دانش

مکان

۳۲.۶۲۲۰۹۲۴, ۵۱.۶۷۱۱۷۲۸

آدرس
اصفهان-خ سعادت آباد- چهارراه شيخ صدوق-جنب بانك كشاورزی-ساختمان ۱۱۰ -طبقه دوم
صاحب امتیاز
آرزو مريخی پور

موقعیت در شهر

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا
ایمیل
namavaran.danesh@yahoo.com

رویداد‌های منتخب