موسسه دانش پژوهان ديلمان

مکان

۳۷.۲۶۲۹۷۷۴۸۱۵۵۲, ۴۹.۵۸۶۴۱۲۶۲۷۳۱۲

آدرس
رشت- خ نامجو – روبروی دانشكدهعلوم پايه –نبش كوچه فجر- پلاک ۱۲ ساختمان پارس طبقه دوم
صاحب امتیاز
رامين نقدی ليه

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا
ایمیل
naghdir@yahoo.com

رویداد‌های منتخب