موسسه پژوهندگان عصر برنا زمرد

مکان

۳۵.۷۵۸۱۱۲۷۳۸۹۵, ۵۱.۴۵۰۸۵۵۶۸۸۲۴۳

آدرس
خ پاسداران، خ شهيد گل نبی خ شهيد ناطق نوری نبش آذر پلاک ۲۲ طبقه ۱ واحد ۲
صاحب امتیاز
داود كميجانی

موقعیت در شهر

حوزه فعالیت

محل دفتر

تاریخ صدور اولیه و انقضاء مجوز
تا

آموزشگاه های منتخب