آموزشگاه زبان دخترانه ياسمن ۳ (قیطریه)

آموزشگاه زبان دخترانه ياسمن ۳ (قیطریه)
آدرس پستی
قيطريه - خ روشنايي شرقي- كوچه دلارام - پ ۳۹

استان و شهر

تلفن
۰۲۱۲۲۲۱۹۹۷۵

۳۵.۷۸۹۱۷۷۴۸۵۲۰۲, ۵۱.۴۴۹۱۲۹۹۸۵۶۸

رویداد‌های منتخب