موسسه علوم و فنون کیش نمایندگی ۴۶ گرگان

موسسه علوم و فنون کیش نمایندگی ۴۶ گرگان
آدرس پستی
گرگان- خیابان پاسداران (کاخ )پارک شهر، بعد از اداره پست، پلاک ۲۷

استان و شهر

تلفن
۰۱۷۳۲۲۳۳۸۰۰

۳۶.۸۳۷۶۷۲۷۳۵۹۵۲, ۵۴.۴۳۶۶۶۶۵۱۹۸۰۵

رویداد‌های منتخب