آموزشگاه زبانهای خارجه پارس

آموزشگاه زبانهای خارجه پارس
آدرس پستی
اهواز، خیابان ۱۸ غربی کیانپارس، فاز ۱

استان و شهر

تلفن
۰۶۱۳۳۹۱۰۳۲۹

۳۱.۳۰۵۵۹۸۴, ۴۸.۷۳۲۹۱۰۱

رویداد‌های منتخب