کانون زبان ایران، گلستان

کانون زبان ایران، گلستان
آدرس پستی
بلوار اشرفی اصفهانی، رو به روی مرزداران، ابتدای خیابان پیامبر، خیابان شهید اسکندرزاده، گلستان ۲۴ (شهید محبعلی)، پلاک ۲

استان و شهر

تلفن
۰۲۱۴۴۰۸۳۶۷۱

۳۵.۷۳۶۰۹۱۹۵۳۰۱, ۵۱.۳۳۱۷۹۲۹۱۸۳۲۹

رویداد‌های منتخب