کانون زبان ایران، گلستان

۳۵.۷۳۶۰۹۱۹۵۳۰۱, ۵۱.۳۳۱۷۹۲۹۱۸۳۲۹

کانون زبان ایران، گلستان
تلفن
۰۲۱۴۴۰۸۳۶۷۱
نام مدیر
معصومه صادق پور
آدرس پستی
بلوار اشرفی اصفهانی، رو به روی مرزداران، ابتدای خیابان پیامبر، خیابان شهید اسکندرزاده، گلستان ۲۴ (شهید محبعلی)، پلاک ۲

زبان

موقعیت در شهر

آموزشگاه های منتخب