کانون زبان ایران، مرکز آموزشی اراک (خواهران)

کانون زبان ایران، مرکز آموزشی اراک (خواهران)
آدرس پستی
میدان هفتم تیر (سه راه ارامنه)، کوچه شکرایی

استان و شهر

تلفن
۰۸۶۳۲۲۲۳۹۵۸

۳۴.۰۹۵۳۵۵۳, ۴۹.۷۰۱۳۴۸۶

رویداد‌های منتخب