کانون زبان ایران (اردبیل)

۳۸.۲۴۶۳۲۸۲, ۴۸.۲۸۴۰۵۹۶

کانون زبان ایران (اردبیل)
تلفن
۰۴۵۳۳۲۵۶۴۱۰
نام مدیر
فرزاد فولاد لو نژاد
آدرس پستی
خیابان نائبی، سه راه دانش، به طرف باغمیشه،کوچه هجدهم،طبقه فوقانی فروشگاه حسین زاده

زبان

موقعیت در شهر

آموزشگاه های منتخب