آموزشگاه زبانهای خارجی پردیسان (مرکز ولیعصر)

۳۵.۷۱۱۶۴۵۷۶۴۱۷, ۵۱.۴۰۴۴۰۸۴۹۴۴۸۹

آموزشگاه زبانهای خارجی پردیسان (مرکز ولیعصر)
تلفن
۰۲۱۸۸۸۰۲۳۰۳
نام مدیر
مجتبی امین جعفری
آدرس پستی
میدان ولیعصر.بلوار کشاورز.فلسطین شمالی.بعد از کوچه راد.پلاک۴۴۵

زبان

موقعیت در شهر

آموزشگاه های منتخب