آموزشگاه زبانهای خارجی پردیسان (مرکز ولیعصر)

آموزشگاه زبانهای خارجی پردیسان (مرکز ولیعصر)
آدرس پستی
میدان ولیعصر.بلوار کشاورز.فلسطین شمالی.بعد از کوچه راد.پلاک۴۴۵

استان و شهر

تلفن
۰۲۱۸۸۸۰۲۳۰۳

۳۵.۷۱۱۶۴۵۷۶۴۱۷, ۵۱.۴۰۴۴۰۸۴۹۴۴۸۹

رویداد‌های منتخب