آموزشگاه زبان پسرانه ابوسعيد (منیریه)

آموزشگاه زبان پسرانه ابوسعيد (منیریه)
آدرس پستی
ميدان منيريه- خ شهيد معيري- پ ۶۶- طبقه سوم

استان و شهر

تلفن
۰۲۱۵۵۳۸۹۹۵۲

۳۵.۶۸۱۶۱۸۲۹۰۳۴۶, ۵۱.۴۰۰۴۴۱۳۵۰۱۲۴

رویداد‌های منتخب