آموزشگاه زبان پسرانه ابوسعيد (منیریه)

۳۵.۶۸۱۶۱۸۲۹۰۳۴۶, ۵۱.۴۰۰۴۴۱۳۵۰۱۲۴

آموزشگاه زبان پسرانه ابوسعيد (منیریه)
تلفن
۰۲۱۵۵۳۸۹۹۵۲
نام مدیر
حمید یزدی
آدرس پستی
ميدان منيريه- خ شهيد معيري- پ ۶۶- طبقه سوم

زبان

موقعیت در شهر

آموزشگاه های منتخب