مؤسسه فرهنگی هنری رسپینا تاک (واحد پسران)

۳۵.۷۵۳۶۴۳۴۸۵۹۳۴, ۵۱.۴۰۸۹۱۸۴۹۹۹۴۷

مؤسسه فرهنگی هنری رسپینا تاک (واحد پسران)
تلفن
۰۲۱۸۸۸۸۵۴۱۰
نام مدیر
-
آدرس پستی
خیابان ولیعصر، پایین تر از میدان ونک، روبروی خیابان چهاردهم، انتهای خیابان فوزی (هفتم)، کوچه منش، پلاک ۸

زبان

موقعیت در شهر

آموزشگاه های منتخب