کلاس و دوره زبان

عنوان شروع و پایان
دوره عمومی pre_IELTS & Pre_TOEFL 5 تا
کلاس عمومی pre_IELTS & Pre_TOEFL 2 تا
دوره عمومی Pre IELTS & Pre_TOEFL 1 تا
آزمون ماک آیلتس
کلاس آمادگی آزمون آیلتس تا
کلاس آمادگی آزمون آیلتس تا
کلاس آمادگی آزمون آیلتس تا
دوره آمادگی آیلتس تا
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان و نوجوانان تا
کلاس زبان ایتالیایی Italian 2 تا
کلاس زبان آلمانی German A1.2 تا
کلاس زبان ترکی A2.3 تا
کلاس زبان اسپانیایی EspanolA2.1 تا
کلاس زبان آلمانی A2.1 تا
کلاس زبان اسپانیایی EspanolA1.1 تا
کلاس زبان ترکی A1.1 تا
کلاس زبان فرانسه Cours A1.1 تا
کلاس زبان ایتالیایی Italian 2 تا
کلاس زبان انگلیسی Elementary Course 1 تا
کلاس زبان انگلیسی Upper- Intermediate Course 3 تا
کلاس زبان ترکی A1.2 تا
کلاس زبان انگلیسی Advanced Course 3 تا
کلاس زبان انگلیسی Advanced Course 1 تا
کلاس زبان انگلیسی Upper- Intermediate Course 3 تا
کلاس زبان انگلیسی Intermediate Course 4 تا
کلاس زبان انگلیسی Intermediate Course 2 تا
کلاس زبان انگلیسی Intermediate Course 1 تا
کلاس زبان انگلیسی Pre-Intermediate Course 2 تا
کلاس زبان انگلیسی Elementary Course 2 تا
کلاس زبان انگلیسی Elementary course 1 تا

آموزشگاه های منتخب