کلاس زبان English Pre-Intermediate 1

یکشنبه
سه شنبه
تا
طول دوره
۴۲ساعت
ساعت برگزاری
۱۶ تا ۱۸
شهریه
۳۰۵,۰۰۰تومان

جنسیت زبان آموزان

محیط برگزاری

آموزشگاه های منتخب