روش تدریس کتاب ارزشمند Academy Stars

روش تدریس کتاب ارزشمند Academy Stars

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها
روش تدریس کتاب ارزشمند Academy Stars

نحوه برگزاری

تا
ساعت شروع و پایان
۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
روز (ها)
دوشنبه
سه شنبه
طول دوره
۴.۰ ساعت

برگزار کننده

رویداد‌های منتخب