معرفی و روش تدریس کاب های ارزشمند Prepare

معرفی و روش تدریس کاب های ارزشمند Prepare

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها
معرفی و روش تدریس کاب های ارزشمند Prepare

نحوه برگزاری

ساعت شروع و پایان
۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰
روز (ها)
یکشنبه
طول دوره
۱.۰ ساعت

برگزار کننده

رویداد‌های منتخب