ارزیابی و سنجش عملکرد زبان آموزان در دوران کرونا

ارزیابی و سنجش عملکرد زبان آموزان در دوران کرونا

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها
ارزیابی و سنجش عملکرد زبان آموزان در دوران کرونا

نحوه برگزاری

ساعت شروع و پایان
۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰
روز (ها)
جمعه
طول دوره
۲.۰ ساعت

برگزار کننده

رویداد‌های منتخب