راه های برقراری ارتباط موثر مدرسان با کودکان ۴و۵و۶ ساله

راه های برقراری ارتباط موثر مدرسان با کودکان ۴و۵و۶ ساله

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
ارسال شده در:
۰ دیدگاه ها
راه های برقراری ارتباط موثر مدرسان با کودکان ۴و۵و۶ ساله

نحوه برگزاری

ساعت شروع و پایان
۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰
روز (ها)
دوشنبه
طول دوره
۱.۵ ساعت

برگزار کننده

رویداد‌های منتخب