۲۱ روش پیشنهادی برای بهبود زبان انگلیسی

پیشرفت در زبان انگلیسی نیازمند تکرار و صرف وقت زیاد است. تمرین مداوم نه تنها به بهبود زبان که به حفظ و به یاد ماندن آن نیز کمک می‌کند. از روش‌های زیادی که برای انجام این کار وجود دارد، تعدادی که بیشتر با شما سازگارند را انتخاب کنید.

نکات اساسی در مورد ترجمه

در پنجاه و چند مقاله ای که من از این صدویک مقاله در همین یکی دو روزه مطالعه کردم، عموماً تکیه بر سه شرط اساسی است که مترجم باید داشته باشد. البته بعضی شرط های بیشتری را نیز قائل شده اند. یکی اینکه مترجم به زبان مادری خودش مسلط باشد. دیگر اینکه زبان اصلی متن را خوب بداند یعنی از لحاظ علمی به خود زبان تسلط داشته باشد. و سوم این که با موضوعی که می خواهد ترجمه کند آشنایی کافی داشته باشد و مثلاً متنی که موضوع آن فلسفی یا ادبی یا پزشکی و یا...

رویداد‌های منتخب