کارگاه استفاده از هنر در آموزش زبان

Art can be a very motivating and refreshing tool for students to practice English.‎ It makes the class fun and engages students in the tasks.‎ The workshop includes art-related tasks to practice English:‎ Drama, music, crafts, storytelling, .‎.‎.‎ are introduced via some practical activities (games) to the participants to enable them to effectively use them in EFL young adult and adult classrooms to make language learning a multi-sensory experience which will never be forgotten.‎

۲۱ روش پیشنهادی برای بهبود زبان انگلیسی

پیشرفت در زبان انگلیسی نیازمند تکرار و صرف وقت زیاد است. تمرین مداوم نه تنها به بهبود زبان که به حفظ و به یاد ماندن آن نیز کمک می‌کند. از روش‌های زیادی که برای انجام این کار وجود دارد، تعدادی که بیشتر با شما سازگارند را انتخاب کنید.

نکات اساسی در مورد ترجمه

در پنجاه و چند مقاله ای که من از این صدویک مقاله در همین یکی دو روزه مطالعه کردم، عموماً تکیه بر سه شرط اساسی است که مترجم باید داشته باشد. البته بعضی شرط های بیشتری را نیز قائل شده اند. یکی اینکه مترجم به زبان مادری خودش مسلط باشد. دیگر اینکه زبان اصلی متن را خوب بداند یعنی از لحاظ علمی به خود زبان تسلط داشته باشد. و سوم این که با موضوعی که می خواهد ترجمه کند آشنایی کافی داشته باشد و مثلاً متنی که موضوع آن فلسفی یا ادبی یا پزشکی و یا...

درباره ما

فناوری در جهان با سرعت خیره کننده ای در حال پیشرفت است. اولین و مهمترین  پیامد این پیشرفت پیوسته فناوری در حوزه های مختلف حرکت به سوی تخصصی سازی مشاغل، فعالیت های علمی و امور تجاری است. بنگاه های تجاری و علمی موفق در جهان بخش اعظمی از پیشرفت خود را مدیون شبکه سازی های حرفه ای و علمی در حوزه تخصصی خود می دانند چرا که در یک شبکه سالم اقتصادی هر یک از بازیگران، خدمات قابل رقابت خود را ارائه می کنند و از طریق ارتباطات درون شبکه ای نیازهای تخصصی و خدماتی خود را تامین می کنند.     

آموزشگاه های منتخب